Dominikonų šeimų bendruomenė

Susirinkimuose nusistovėjo keletas dalykų – tai bendra šeimų malda, gilesnis tikėjimo pažinimas, palydimas brolių dominikonų, susitikimo bendrystės džiaugsmas – pasidalinimas kuo gyvename. Šiais metais susirinkimų metu, palydimi Dominikonų vienuolyno prioro t. Jaceko, skaitome Šventąjį Raštą ir kalbamės apie tai, ką per konkretų skaitinį Dievas nori pasakyti būtent man. Po Šv. Rašto skaitymo diskutuojame kokia nors sutuoktiniams aktualia tema. Kol tėvai kalbasi, vaikams būna atskiri užsiėmimai. Chorelis repetuoja giesmes šv. Mišioms, kiti ruošiasi skaityti skaitinius, patarnauti šv. Mišiose. Mažesnieji žaidžia ant kilimo.
18val. visi drauge einame į šv. Mišias. Šv. Mišios aukojamos už visas šeimas, besimeldžiančias šioje bažnyčioje. Per šv. Mišias gieda ir patarnauja šeimų bendruomenės vaikai.

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios šeimų bendruomenė yra atvira bendruomenė. Laukiamos šeimos, norinčios kartu keliauti tikėjimo keliu: jungtis bendrai maldai, augti tikėjime, dalintis šeimyniniais džiaugsmais ir pagalba sunkumuose, auginti vaikus pagal Romos Katalikų Bažnyčios mokymą.

Geriausia prisijungti per vasaros stovyklą rugpjūtį (naujojo sezono pradžia). Stovyklos metu ne tik planuojami nauji metai, bet paliekama ir daug laisvo laiko bendravimui.

Kilus klausimams drąsiai susisiekite su šiemet koordinuojančia šeima:

  • Jolita ir Artūras Svirbutai, el. paštas: jolita.svirbutiene@gmail.com