Katechezės šeimai

Katechezė apie vardą – šeimai ir bendruomenei

Ruošiantis X Pasauliniam Šeimų susitikimui Romoje ir kiekvienoje vyskupijoje (pagal galimybes) visame pasaulyje 2022 m. birželio 22-26 dienomis, susitikimo organizatoriai rengia septynias katechezes (gr. katēchēsis – pamokymas), kviečiančias šeimas pasigilinti į pateiktas temas.

Pirmoji katechezė palies kiekvieną, nes vardas – kasdieniškas, paprastas dalykas, o kartu ir labai svarbus, ypatingas. Katechezėje sakoma, kad tuo vardu, kurį suteikė tėvai, mus vadina ir Dievas. Dievas kiekvieną asmeniškai pakviečia ir į santuoką, ir į vienuolystę, ir į kunigystę; aišku, galima ir “negirdėti” to kvietimo, kaip neretai būna tėvams bendraujant su vaikais.

Katechezėje yra ir praktinės užduotys:

Pasiūlymai mąstymui poroje/šeimoje: Ieškokite Viešpaties, kai galima jį rasti, šaukitės jo, kai jis yra arti. Nes mano mintys – ne jūsų mintys, o mano keliai – ne jūsų keliai (plg. Iz 55, 6. 8). Kartais Dievo kvietimas nesutampa su mūsų troškimais, su mūsų mintimis, su tuo, kas mums atrodo teisinga. Pranašas Izaijas mums sako: Ieškokite Viešpaties, šaukitės jo. Pasidalykime poroje ir su savo vaikais:

  • Ar būdami jauni klausėme savęs, koks yra Dievo kvietimas mums?
  • Ar suvokėme, kad susituokti reiškia atsiliepti į Dievo kvietimą?

Pasiūlymai mąstymui bendruomenėje:

  • Kaip bendruomenė pamąstykime apie santuoką kaip apie pašaukimą, kaip Dievo kvietimą tapti sakramentu, taigi Jo meilės atvaizdu (netobulu, bet tikru).
  • Kai širdyje pajuntame kvietimą, kaip galime suprasti, kad jis išties ateina iš Dievo?
  • Apmąstykime Dievo kvietimo atpažinimo svarbą ne tik svarbiausiuose gyvenimo pasirinkimuose, bet ir kasdienybėje.

Pašaukimas ir šeima. Pirmoji katechezė

Žodis pašaukimas [it. vocazione] kyla iš lotyniško veiksmažodžio vocare, kuris ir reiškia pašaukti, kviesti. Pirmasis Dievo kvietimas kiekvienam asmeniui yra per Krikšto sakramentą tapti jo vaiku.Tarp pakrikštytųjų kai kurie yra kviečiami dovanoti Dievui savo gyvenimą per pasišventimą kunigystei ar vienuolystei; kiti – dovanoti save Viešpačiui per Santuokos sakramentą. Taigi ir santuokinis gyvenimas yra pašaukimas, kitaip tariant, Dievo kvietimas.

Visa katechezė ir video įrašas, titruotas lietuviškai: https://lietuvosseimoscentras.lt/seima-amoris-laetitia-metai/katecheze-seimai/

Organizatorių informacija apie Pasaulio šeimų susitikimą Romoje anglų kalba: https://www.romefamily2022.com/en/


Vijoleta Vitkauskienė,

Lietuvos šeimos centro vadovė

https://lietuvosseimoscentras.lt