Apie šeimos centrą

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras įkurtas 1991 m. Pradžioje jis veikė Vilniaus arkivyskupijos Caritas sudėtyje kaip viena iš Vilniaus arkivyskupijos Caritas programų - šeimos tarnyba. Vėliau tarnyba išaugo, išsiplėtė ir tapo Vilniaus arkivyskupijos Caritas Šeimos centru, o nuo 1998 m. Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centru. Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras – katalikų Bažnyčios institucija, teikianti švietėjišką ir sielovadinę pagalbą šeimai. Šeimos centras yra juridinis asmuo ir jo steigėjas – Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas, turintis sprendimo teisę visais Šeimos centro darbo klausimais.

Šeimos centro tikslas – remiantis katalikiškos moralės principais ugdyti ir stiprinti šeimą ir santuoką.

Šeimos centro veiklos:

  • sužadėtinių rengimas santuokos sakramentui;
  • sutuoktinių palaikymas, ugdymas, konsultavimas;
  • veiklų skirtų šeimoms inicijavimas ir palaikymas;
  • savanorių, kurie rengia poras santuokai ar veda užsiėmimus šeimoms, apmokymas;
  • parapijinių šeimos tarnybų, šeimų judėjimų ir grupių palaikymas.