Sutuoktinių susitikimų judėjimas

„Sutuoktinių susitikimai“ – tai tarptautinis tikinčiųjų judėjimas, skirtas poroms, norinčioms geriau pažinti vienam kitą, atnaujinti tarpusavio ryšį ir meilę.  

Visa ko pradžia yra „Sutuoktinių susitikimų“ savaitgalis – tai vienas kitam padovanotas laikas. Sutuoktiniai kviečiami pabėgti nuo rutinos, išgirsti, suprasti vienas kitą, dalytis, o tuo pačiu atrasti santuokos grožį ir prasmę.  

Savaitgalio rekolekcijų programą veda trys arba keturios sutuoktinių poros, kurias palydi kunigas. Ši komanda savo liudijimais padeda dalyvaujantiems atgaivinti, praturtinti tarpusavio ryšį, naujai išgyventi dialogą ir suvokti Dievo planą santuokai.  

Poros, dalyvavusios savaitgalyje, kviečiamos jungtis į grupes ir kartu su bendruomene pratęsti dialogo kelią. Porekolekciniai susitikimai vyksta kartą per mėnesį Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose. 

Registracija ir informacija apie „Sutuoktinių susitikimų“ rekolekcijas Lietuvoje: http://sutuoktiniususitikimai.lt/savaitgalio-programa/