Šv. Jonų bažnyčios šeimų bendruomenė

Bendruomenės veikloje kviečiamos dalyvauti visos šeimos – ir pilnos, ir nepilnos, ir su vaikais, ir jų neturinčios. Bendruomenės gyvenime dalyvauja visi šeimos nariai – ir vaikai, ir tėvai, ir net močiutės. Sekmadieniais drauge švenčiame šv. Mišias. Vasaromis organizuojame šeimų stovyklą. Per Adventą ir Gavėnią drauge dalyvaujame rekolekcijose. Beveik kiekvienais metais aplankome Tiberiados brolius Baltriškėse, klausydami paskaitų, drauge dirbdami ir melsdamiesi. Paskutinį mėnesio ketvirtadienį po vakaro Mišių koplyčioje meldžiamės žvelgiant į eucharistinį Jėzų. Norinčias šeimas kviečiame jungtis.

Koordinatoriai:

  • Virginija Druktenienė: +370 621 28732
  • Ramūnas Druktenis:   +370 611 23073

Daugiau rasite čia: http://www.jonai.lt/seimu-bendruomenes-grupe

Šeimų su mažais vaikais grupė.

Susitinkame kiekvieno mėnesio antrąjį šeštadienį 11-13 val. kun. A.Lipniūno koplyčioje. Susitikimo vieta kaskart derinama pagal oro ir pandemijos sąlygas (lauke, patalpoje ar internetu). Kartu meldžiamės, skaitome Šventąjį Raštą ir dalinamės apie poros gyvenimą, kol vaikai žaidžia kartu. Susitikimus paprastai palydi tėvas Antanas. Turime kaskart sezono temą.

Norintys pasiteirauti arba prisijungti, galite parašyti:

  • Sigitai: sigita.gumauskaite@gmail.com
  • Danieliui: enigmatas@yahoo.com

Daugiau: https://www.jonai.lt/seimu-su-mazais-vaikais-grupe/