Atnaujinkite santykius poroje – dalyvaukite judėjime!

Video apie judėjimus: https://www.youtube.com/watch?v=rTM1wCeREdY

„Sutuoktinių susitikimai“ – tai tarptautinis rekolekcinis judėjimas, skirtas sutuoktinių poroms, norinčioms atnaujinti tarpusavio santykius ir geriau pažinti vienas kitą. Sutuoktiniai kviečiami savaitgaliui pabėgti nuo rutinos, ramiame Lietuvos kampelyje dovanoti laiką vienas kitam, klausytis, dalytis ir suprasti. Programą veda trys – keturios sutuoktinių poros ir kunigas. Ši komanda savo liudijimais padeda dalyvaujantiems apmąstyti tarpusavio ryšį, naujai išgyventi tarpusavio dialogą ir suvokti Dievo planą santuokai. „Sutuoktinių susitikimų“ savaitgalis – tai vieno kitam padovanotas laikas.
Registracija ir informacija apie „Sutuoktinių susitikimų“ rekolekcijas Lietuvoje:
http://sutuoktiniususitikimai.lt/kontaktai/

Bendruomenės „Namų bažnyčia“ tikslas, kad sutuoktiniai geriau sutartų, labiau vienas kitą mylėtų ir kartu eitu link Dievo. Mažiausias bendruomenės vienetas yra šeima. Šeimos buriasi į ratą. Ratą sudaro nuo keturių iki septynių porų. Naują ratą du metus paprastai globoja animatorių pora. Ratas gyvuoja parapijoje. Renkasi kartą per mėnesį. Susitikimui ruošiamasi – tam yra skirta specialiai paruošta literatūra. Susitikimuose dalyvauja ir kunigas. Susitikimo trukmė apie 3 valandas. Kasmėnesiniai susitikimai yra palaikomieji, o pagrindinis darbas vyksta šeimose, kasdien.
Šeimos yra skatinamos kartą per metus sudalyvauti rekolekcijose, kur kartu su kitomis bendruomenės šeimomis bando subrandinti savo tikėjimą.
Visa bendruomenė susitinka kelis kartus per metus – per darbo metų atidarymą rugsėjį, per kalėdinį susitikimą gruodį ir birželio mėn. per darbo metų uždarymo šventę.
Jei norite savo parapijoje organizuoti šeimoms Namų bažnyčios ratą – pirmiausiai susisiekite su kunigu Vladimiru Solovej: vsolovej@interia.pl, 8-645-16771 arba su Jolanta Sokolovska tel.8-655-71825. Daugiau informacijos apie judėjimą anglų, lenkų k.: http://www.dk.oaza.pl/en/ KOL KAS ŠIS JUDĖJIMAS LIETUVOJE VEIKIA LENKŲ KALBA

Dievo Motinos komandos – tai tarptautinis judėjimas skirtas sutuoktiniams. Dalyvaudami judėjime išvengsite kasdienio gyvenimo rutinos keliamo nuovargio. Jūs atrasite ar sukursite poros santykiuose gijas kurios judu dar labiau suartins, labiau pažinsite Dievą. Šiame judėjime negalite įsilieti į jau esamą grupę. Jei susibursite bent penkios poros – kreipkitės į judėjimo atsakingąją porą ir jie detaliau pristatys patį judėjimą, bei atras Jūsų grupei palydinčią porą. Jei susidomėjote, kreipkitės į Simoną 8-685-75605. Daugiau informacijos: http://www.equipes-notre-dame.lt/

Nazareto šeimų judėjimo grupelės renkasi kartą per savaitę  parapijose po šv. Mišių. Susitikimuose skaitoma judėjimui skirta medžiaga, kuri remiasi šv. Raštu ir Bažnyčios mokymu. Grupelės nariai  dalijasi kaip sekasi tikėjimu  gyventi kasdienybėje. Nazareto grupelės yra atviros visiems, kurie ieško asmeninio ryšio su Dievu, ir nori jį gilinti. Jos skirtos ir šeimos, ir pavieniams asmenims. Kad nepaklystume šiam kelyje, grupelę globoja parapijos kunigas, teikdamas sielovadinę pagalbą.
Šv. Šeimos iš Nazareto gyvenimas yra pavyzdys judėjimo nariams, kuris moko kad šventumas realizuojamas kasdienybėje, išgyventoje su Dievu. “Kiekvienas tavo geras darbas veikia kitus, tavo ištikimybė – tai stiprybė tų, kuriuos tu myli, tavo šventoji Komunija stiprina ne tik tave, bet yra maistas tavo sutuoktiniui, vaikams. Taigi, pradėk nuo savęs, pats atsiverk Kristui.,, (kun.T.Dajčeris ,,Tikėjimo įžvalgos")
 Jei norite įsijungti į grupelę, kreipkitės į Nikolajų ir Rimutę Ivanovus: 8-616-13596; 8-612-04926. Daugiau informacijos apie judėjimą:     https://www.facebook.com/Nazaretas-165487030157914/?fref=ts

J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademija – tai dvejus metus trunkanti studijų programa sutuoktiniams. Akademijos moto – augti poroje. Programa remiasi kunigo J. Kentenicho pedagogika. Sutuoktinių poros baigusios akademiją gali pravesti “Namų pokalbius”. Namų pokalbis vyksta su trimis – šešiomis sutuoktinių poromis, kurios pasirinkusios namų pokalbio temą pasikviečia porą iš akademijos. Visa informacija norintiems “Namų pokalbio” ar studijuoti akademijoje: https://seimospedagogikosakademija.wordpress.com/seimu-pokalbiai/ 

Motinos maldoje - tai tarptautinis motinų judėjimas. Jis gimė Jungtinėje Karalystėje. Motinos malda yra nepaprastai galinga, - ji nugali visas kliūtis. Mamos, jei trokštate grupelėje savo parapijoje ar namuose melstis už savo vaikus taip, kaip meldžiasi šio judėjimo narės visame pasaulyje, kreipkitės į judėjimo Lietuvoje koordinatorę Vilmą  8-612- 43512. Detalesnė informacija apie judėjimą: Motinos maldoje

„Tikėjimas ir Šviesa“ – tai krikščioniška susitikimų bendruomenė, kurioje draugauja žmonės su proto negalia, jų tėvai ir draugai, - dažniausiai jaunimas. Bendruomenės širdyje – žmonės su proto negalia, apsupti savo šeimos ir draugų. Vyksta reguliarūs susitikimai, kad drauge švęstume gyvenimą ir keliautume link Viešpaties, stiprindami draugystės ryšius, dalindamiesi sunkumais ir viltimis, nes pasidalytas džiaugsmas didėja, o pasidalyta našta lengvėja. Bendruomenės nariai meldžiasi, svečiuojasi vieni pas kitus, o kartkartėmis rengia rekolekcijas, piligrimines keliones, stovyklas. Viena bendruomenė dažniausiai vienija apie trisdešimt žmonių. Dauguma bendruomenių susitinka prie parapijų ar bažnyčių ir turi kapelionus. Vilniuje yra net keturios grupelės. Jei aktualu, teiraukitės Rasos 8-618-55652, rasa.kubertaviciene@gmail.com  Konkretesnė informacija: http://ts.lcn.lt

Kanos šeimų bendruomenės svarbiausias tikslas – padėti sutuoktiniams (poroms) atnaujinti tarpusavio santykius, susitaikant vienam su kitu, su pačiu savimi ir su Dievu.  Šeimos stiprina tarpusavio bendrystę, siekia gyventi krikščioniškomis vertybėmis, dalinasi šia patirtimi su kitomis šeimomis, patiriančiomis įvairius sunkumus, krizes ar norinčiomis pagilinti, atnaujinti poros tarpusavio ryšį.  Į judėjimą įsijungti galima tik po vasaros savaitės poroms. Belaukdami vasaros galite daugiau sužinoti apie Kaną susitikdami su šiam judėjimui priklausančia pora. Jei susidomėjote - kreipkitės į Jūratę ir Benediktą Rimeikas: 8-610-03070; 8-615-45906, juraterimeik@gmail.com
benediktas.rimeika@gmail.com arba į Eliną ir Arenijų Jackus; 8-699-94666; 8-612-07472; elinazebrauskaitejackiene@gmail.com; renisjac@gmail.com; Daugiau info: http://www.kana.lt/  Mes sakome: visada galime mylėti labiau…

Fokoliarai - tai judėjimas skirtas kiekvienam, tad ir sutuoktiniams. Su šeimomis gilinamės į poros santykius Dievo šviesoje. Kas mėnesį Judėjimo bičiuliai skaito vieną konkretų sakinį iš Evangelijos ir jo komentarą, dalinasi patirtimi ir padrąsina vienas kitą orientuoti savo gyvenimą pagal Jėzaus žodžius. Maža grupė Fokoliarų Judėjimo narių galėtų atvažiuoti ir pristatyti šio Judėjimo dvasingumą ir savo liudijimais pailiustruoti, kaip juo konkrečiai gyvena kasdienybėje, šeimoje, darbe, parapijoje. Daugiau informacijos apie Fokoliarų dvasingumą rasite http://www. fokoliarai.lt[/apie-mus.html] Jei pasiklysite jame, konkrečiau susiorientuoti padės jo atstovė Vilniuje: Inga Bartaševičienė 8-615-45889, info@focolare.lt