• Vasario mėn. pirmadienių/ trečiadienių srautinių grupių grafikas
DIENA VALANDA   AUDITORIJA
LAIKAS -  18.00 val.   ir  19.30 val.
02 05
Bendravimas šeimoje I-II dalys
(psichologas A. Petronis)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
02 07
Santuokos sakramentas
(kun. R. Doveika)
 ,,Konferencijų" salė
II aukštas
02 12

Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė I dalis
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)

,,Konferencijų" salė
II aukštas
02 19
Tikėjimas
(kun. B. Verbickas OP)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
02 21
Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė II dalis
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)

 

,,Konferencijų'' salė
II aukštas
02 26

Dievas
(kun. G. Černius)

 

,,Konferencijų'' salė
II aukštas
02 28

Bažnyčia ir sakramentai
(religijos mokslų specialistas A. Svirbutas)

,,Konferencijų'' salė
II aukštas

  •  Vasario mėn. ANTRADIENIŲ / KETVIRTADIENIŲ srautinių grupių grafikas
DIENA VALANDA   AUDITORIJA
LAIKAS - 18.00, o kita paskaita 19.30 val.
02 06
Santuokos sakramentas
(kun. R. Doveika)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
02 08
Bažnyčia ir sakramentai
(religijos mokslų specialistas A. Svirbutas)
 ,,Konferencijų" salė
II aukštas
02 13
Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė I dalis
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
02 15
Tikėjimas
(kun. B. Verbickas OP)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
02 20
Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė II dalis
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
02 22
Bendravimas šeimoje I-II dalys
(psichologas A. Petronis)
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
02 27

Dievas
(kun. G. Černius)

,,Konferencijų'' salė
II aukštas