•  Gegužės mėn. PIRMADIENIŲ / TREČIADIENIŲ srautinių grupių grafikas
DIENA VALANDA   AUDITORIJA
LAIKAS - 18.00, o kita paskaita 19.30 val.
05 02
Bendravimas šeimoje I-II dalys
(psichologas A. Petronis)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
05 07
Dievas
(kun. G. Černius)
 ,,Konferencijų" salė
II aukštas
05 09
Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė I dalis
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
05 14
Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė II dalis
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
05 16
Santuokos sakramentas
(kun. R. Doveika)
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
05 28
Tikėjimas
(kun. B. Verbickas OP)
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
05 30

Bažnyčia ir sakramentai
(religijos mokslų spec. A. Svirbutas)

,,Konferencijų'' salė
II aukštas

 

  •  Gegužės mėn. ANTRADIENIŲ / KETVIRTADIENIŲ srautinių grupių grafikas
DIENA VALANDA   AUDITORIJA
LAIKAS - 18.00, o kita paskaita 19.30 val.
05 03
Bendravimas šeimoje I-II dalys
(psichologas A. Petronis)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
05 15
Santuokos sakramentas
(kun. R. Doveika)
 ,,Konferencijų" salė
II aukštas
05 17
Tikėjimas
(kun. B. Verbickas OP)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
05 22
Dievas
(kun. G. Černius)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
05 24
Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė I dalis
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
05 29
Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė II dalis
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
05 31

Bažnyčia ir sakramentai
(religijos mokslų specialistas A. Svirbutas)

,,Konferencijų'' salė
II aukštas