• Šv. Kazimiero bažnyčios II-oji šeimų bendruomenė

Kviečia įsijungti į bendruomenę, kurios bendras tikslas – augti tikėjime, liudyti jį vaikams ir padėti šeimoms atrasti vietą Bažnyčioje. Kreiptis į Virginiją – ungla@inbox.lt Renkasi antradieniais.

http://www.kazimiero.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Aeim-grup&catid=39&Itemid=58

 


  • Šv. Jonų bažnyčios šeimų bendruomenė

Bendruomenės veikloje kviečiamos dalyvauti visos šeimos – ir pilnos, ir nepilnos, ir su vaikais, ir jų neturinčios.  Bendruomenės gyvenime dalyvauja visi šeimos nariai – ir vaikai, ir tėvai, ir net močiutės.

http://www.jonai.lt/seimu-bendruomenes-grupe

 


  • Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos šeimų bendruomenė

Antradieniais parapijos salėje, 19 val. šeimos su vaikais susiburia bendrai maldai. Malda pradedama drauge su vaikais, vėliau parapijos salėje lieka žaisti vaikai, prižiūrimi savanorių, o tėveliai meldžiasi gretimoje patalpoje. I-ąjį mėnesio antradienį Trijų karalių koplyčioje 19 val. šeimos susirenka švęsti Eucharistijos.

http://www.bernardinuparapija.lt/veikla-parapijoje/maldos-grupes


 

  • Vilniaus Jėzuitų gimnazijos tėvų maldos grupė

Gimnazistų tėvai renkasi kiekvieną trečiadienį gimnazijos koplyčioje 19val. bendrai maldai. Prisijunkite. Daugiau informacijos: http://www.vjg.lt/lt/sielovada/tevu-maldos-grupe


  • Joanitų šeimų maldos grupelė

Mes lankome Joanitų bažnyčią Antakalnyje (Antakalnio 27). O kiekvieną penktadienio vakarą renkamės kurios nors iš mūsų šeimos namuose bendrai maldai už savo, Bažnyčios, pasaulio reikalus. Drauge su vaikais meldžiamės Rožinį, sukalbame maldą už kunigus. Po to vaikai žaidžia, bendrauja, o tėvai skaito ateinančio sekmadienio skaitinius ir dalinasi, kas iš šv. Rašto žodžio palietė širdį. Galiausiai visi vaišinamės.

Kartais su mumis būna joanitų brolis vienuolis ar kunigas. Pasikviečiame šeimų iš kitų maldos grupelių ar bendruomenių. Mūsų tikslas - šeimų tarpusavio bendrystė per maldą, tikėjimo stiprinimas per asmeninį pasidalijimą apie tai, kaip Dievas veikia mūsų gyvenime, bendruomeniškos maldos su vaikais puoselėjimas. Ištvermingumas ir pastovumas maldoje mums duoda jėgų eiti į įvairias tarnystes.

Kontaktai susidomėjusiems: Ramunė 869910969,  Arūnas 865049269, Birutė 865649693, Vytautas 869551202


  • Druskininkų Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus (II-oji) parapija

Šeimos pabendrauti renkasi kartą per mėnesį klebonijoje po 10 valandos šv. Mišių. Šeimos pačios diskutuoja aktualiais klausimais, o neretai ir  į susitikimus atvyksta kviestiniai lektoriai. Esate laukiami ir su vaikučiais. Šeimos kiekvieną kartą nutaria kada susitiks sekantį mėnesį, tad šią informaciją galite gauti iš šios bendruomenės koordinatorės Ritos Paliaukienės tel. 8-656-94211 rita.paliaukiene@gmail.com


  • Dominikonų šeimų bendruomenė

Šeimų bendruomenės susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio antrą ketvirtadienį (liepą ir rugpjūtį susirinkimai nevyksta). Susirinkimas prasideda 18 val. Šv. Mišiomis bažnyčioje. Mišios aukojamos už visas šeimas, besimeldžiančias šioje bažnyčioje. Po Šv. Mišių ir bendros liturginės maldos, 19 val. su broliais dominikonais renkamės Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pastoracijos centre.


  • Arkikatedros šeimų bendruomenė

Kviečiame šeimas į susitikimus, kurie vyksta kiekvieną penktadienį 18.00 val. Katedros parapijos namuose, adresu Tilto g. 1, Vilnius.
Grupė yra atvira visiems norintiems, be jokių įsipareigojimų (lankyti galima ne kiekvieną penktadienį). Laukiamos šeimos su vaikais: jais pasirūpins mūsų savanoriai. Automobilius galima pastatyti parapijos namų kieme.
http://katedra.lt/seimos/  • Pavilnio šeimų maldos grupė
Nuo 2005 metų lapkričio 25 dienos Pavilnio šeimos du kartus per mėnesį renkasi kartu melstis. Renkasi pilnos ir nepilnos, jaunos ir vyresnės šeimos, su vaikais ir be vaikų. Giedame, skaitome Šventą Raštą, pasidaliname kaip Dievas veikia mūsų gyvenimuose ir meldžiamės už šeimas, parapiją ir Bažnyčią. Renkamės kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą penktadienį 19 val. Marijos tarnaičių vienuolyne (Švarioji g. 3b, Pavilnys, 11306 Vilnius). Telefonas pasiteiravimui: 8 684 64338, Loreta. Kviečiame prisijungti!