Nesutinku, kad VAŠC tvarkytų mano duomenis

Jei Jūs nesutinkate, kad VAŠC tvarkytų Jūsų elektroninės registracijos į renginius duomenis, mes negalime elektroniniu būdu Jūsų registruoti į  renginį.
Jūs galite atvykti į Vilnius arkivyskupijos šeimos centrą, raštinės darbo metu, ir nustatyta tvarka registruotis į Jūsų pasirinktą renginį.
Mūsų adresas: Aušros Vartų 12, Vilnius