VAŠC duomenų tvarkymo principai

VAŠC sužadėtinių duomenys tvarkomi vadovaujantis žemiau išdėstytais principais, sužadėtinių anketą pildantys asmenys turi patvirtinti, kad :

Esu informuotas(-ta), kad: Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras (toliau – VAŠC) tvarko ir saugo tik tuos asmens duomenis, kuriuos esu pateikęs (-usi) registruodamasis (-asi) į VAŠC organizuojamą renginį t.y. registruojančiojo (-osios) vardas, registruojančiojo (-osios) pavardė, registruojančiojo (-osios) el. pašto adresas, kontaktinis telefono numeris, planuojama Santuokos sakramento šventimo data, planuojama Santuokos sakramento šventimo vieta, sužadėtinio vardas, sužadėtinio pavardė, sužadėtinės vardas, sužadėtinės pavardė (toliau - Duomenys)- jeigu registruojatės į sužadėtinių kursus; arba: registruojančiojo (-osios) vardas, registruojančiojo (-osios) pavardė, registruojančiojo (-osios) el. pašto adresas, kontaktinis telefono numeris- jeigu registruojatės į kitus VAŠC renginius;

Esu informuotas(-ta), kad: VAŠC tvarko ir saugo mano pateiktus Duomenis šiems tikslams: (i) susisiekti su manimi, kad VAŠC galėtų man suteikti informaciją apie renginio ar renginių laiką, (ii) informuoti mane apie renginių laiko pasikeitimus, (iii) VAŠC galėtų man ar mano sužadėtinei (-iui) išduoti dalyvavimo renginyje pažymėjimą.  
Esu informuotas(-ta), kad: Duomenys VAŠC saugomi elektronine forma vienerius metus po registracijos tam atvejui jei aš pamesčiau ar kitaip prarasčiau Kursų išklausymo pažymą ir man prireiktų, kad būtų išduota Kursų išklausymo pažymos kopiją. Pažyma apie sužadėtinių kursų išklausymą išduodama sužadėtiniui arba sužadėtinei, pateikusiems kursų dalyvio anketą su lektorių parašais.
Esu informuotas(-ta), kad mano ir mano sužadėtinio(-ės) Duomenys nėra perduodami jokiems tretiesiems asmenims be atskiro mano ir mano sužadėtinio(-ės) rašytinio sutikimo.
Esu informuotas(-ta), kad: (i) turiu teisę susipažinti su VAŠC tvarkomais Duomenimis pateikdamas prašymą raštu žemiau nurodytu adresu; (ii) turiu teisę ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo duomenis; (iii) turiu teisę prašyti ištrinti VAŠC tvarkomus duomenis; (iv) mano pateiktų duomenų valdytojas yra VAŠC, juridinio asmens kodas 192080298, adresas: Aušros Vartų g.12, Vilnius.