Dominikonų šeimų bendruomenė

Šeimų bendruomenės susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio antrą ketvirtadienį (liepą ir rugpjūtį susirinkimai nevyksta). Susirinkimas prasideda 18 val. Šv. Mišiomis bažnyčioje. Mišios aukojamos už visas šeimas, besimeldžiančias šioje bažnyčioje. Po Šv. Mišių ir bendros liturginės maldos, 19 val. su broliais dominikonais renkamės Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pastoracijos centre. Per šeimų bendruomenės gyvavimo metus, susirinkimuose nusistovėjo keletas dalykų - tai bendra šeimų malda, gilesnis tikėjimo pažinimas, palydimas brolių Domininkonų, susitikimo bendrystės džiaugsmas – vieni kitų pamatymas, pasidalinimas kuo gyvename, bendrų veiklų tarp susitikimų paplanavimas (pvz., Advento dirbtuvėlių, pasivažinėjimo rogutėmis, nuėjimo į edukacinį užsiėmimą muziejuje ir kt.). Šiais metais susirinkimų metu, palydimi Domininkonų vienuolyno prioro t. Slavomiro, studijuojame šių dienų aktualias teologines – istorines temas, skirtas pagilinti ir suprasti geriau savo tikėjimą. Kol tėvai klauso mokymų, vaikams būna atskiras užsiėmimas.

Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios šeimų bendruomenė yra atvira bendruomenė. Laukiamos šeimos, norinčios kartu keliauti tikėjimo keliu: jungtis bendrai maldai, liudyti ir augti tikėjime, dalintis šeimyniniais džiaugsmais ir pagalba sunkumuose, auginti vaikus pagal Romos Katalikų Bažnyčios mokymą.

Geriausia prisijungti per vasaros stovyklą rugpjūtį (naujojo sezono pradžia). Stovyklos metu ne tik planuojami nauji metai, bet paliekama ir daug laisvo laiko bendravimui. Kilus klausimams drąsiai susisiekite su koordinuojančia šeima.

Šiemet bendruomenę koordinuoja Valiulių šeima:

  • Saulė: v.saulike@hotmail.com , tel. nr. 869818235;
  • Arūnas: arunasva@hotmail.com.

Daugiau apie bendruomenę rasite: http://vilniausdom.wixsite.com/vilniaus-dominikonai/seim-grup