Šv. Kazimiero bažnyčios šeimų grupė

Grupę globoja tėvai jėzuitai ir seserys eucharistietės. Kasmet liepos pradžioje rengiama šeimų stovykla Vilniaus jėzuitų gimnazijos stovyklavietėje. Jos metu meldžiamasi, užsiėmimų metu gilinamasi į tikėjimo ir bendravimo patirtį, ilsimasi ir... tiesiog dalinamasi kasdieniu buvimu.

Kiekviena šeima grupę praturtina savita patirtimi ir nauja spalva. Norėdami dar labiau turtėti mielai laukiame prisijungti norinčių šeimų. Susitikimai vyksta du kartus per mėnesį, po 10.30 val. šv. Mišių Eucharistinio Jėzaus seserų namuose šalia šv. Kazimiero bažnyčios (Didžioji g. 36a).

  • Išsamesnę informaciją suteiks ses. Marija: marozaiteieva@gmail.com

Daugiau rasite: https://sites.google.com/view/kazimieras/bendruomen%C4%97s/%C5%A1v-kazimiero-%C5%A1eim%C5%B3?authuser=0