Kviečiame į piligrimystę "Kun. A. Lipniūno Vilnius: stiprybė karo metu"

"Kun. A. Lipniūno Vilnius: stiprybė karo metu", vyks 2022m. rugsėjo 22d., 18:00val.

Kviečiame į piligrimystę kun. Alfonso Lipniūno keliais Vilniuje. 1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje pasirašytas Ribentropo-Molotovo paktas, kuriame nacistinė Vokietija ir SSRS slapta pasidalijo Rytų ir Vidurio Europą. Būtent 1939 metais kun. Alfonsas Lipniūnas atvyksta į gyventi į Vilnių ir nors čia jis praleido vos ketverius metus (1939-1943), tačiau patyrė tiek sovietinio, tiek nacistinio režimo prievartą. Telkdamas lietuvių inteligentų būrius, lavindamas ir ugdydamas jaunimą, organizuodamas šalpą nukentėjusiems nuo karo remti, jis matė kiekvieno į jį besikreipiančio asmens vertę. Jis neužsimerkė prieš politinių ideologijų iškreiptą tikrovę, bet nėrė į ją – ragindamas kovoti – pirmiausia, vidiniu nusistatymu ir ryžtu.

Šio kelio metu pažinsime, kur kunigas gyveno, atliko dvasininko tarnystę, dirbo, kur lankėsi laisvalaikiu, kokie žmonės sudarė artimiausių jo bičiulių ratą. Šis maršrutas, pristatydamas asmens istoriją, pakvies apmąstyti – kaip išlaikyti gėrį ir paliudyti žmogiškumą blogio akivaizdoje.

Renkamės prie Aušros vartų iš Bazilijonų gatvės pusės. 

Numatoma trukmė ~2val.

Ekskursija nemokama

Norėdami dalyvauti ekskursijoje, užpildykite reg. anketą žemiau (registruoti kiekvieną dalyvį atskirai)