Nazareto šeimų judėjimas

Nazareto šeimų judėjimo grupelės renkasi kartą per savaitę parapijose po šv. Mišių. Susitikimuose skaitoma judėjimui skirta medžiaga, kuri remiasi šv. Raštu ir Bažnyčios mokymu. Grupelės nariai dalijasi kaip sekasi tikėjimu gyventi kasdienybėje. Nazareto grupelės yra atviros visiems, kurie ieško asmeninio ryšio su Dievu, ir nori jį gilinti. Jos skirtos ir šeimoms, ir pavieniams asmenims. Kad nepaklystume šiam kelyje, grupelę globoja parapijos kunigas, teikdamas sielovadinę pagalbą.

Šv. Šeimos iš Nazareto gyvenimas yra pavyzdys judėjimo nariams, kuris moko kad šventumas realizuojamas kasdienybėje, išgyventoje su Dievu.

Kiekvienas tavo geras darbas veikia kitus, tavo ištikimybė – tai stiprybė tų, kuriuos tu myli, tavo šventoji Komunija stiprina ne tik tave, bet yra maistas tavo sutuoktiniui, vaikams. Taigi, pradėk nuo savęs, pats atsiverk Kristui (kun. T. Dajčeris , "Tikėjimo įžvalgos")

Jei norite įsijungti į grupelę, kreipkitės:

  • Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje Kristina, tel. 862658709
  • Pranciškonų konventualų vienuolyne Trakų g. Helena, tel. 867679116.

 Daugiau informacijos apie judėjimą: https://www.facebook.com/Nazaretas-165487030157914/?fref=ts