Tikėjimas ir Šviesa judėjimas

„Tikėjimas ir Šviesa“ – tai krikščioniška susitikimų bendruomenė, kurioje draugauja žmonės su proto negalia, jų tėvai ir draugai, - dažniausiai jaunimas. Bendruomenės širdyje – žmonės su proto negalia, apsupti savo šeimos ir draugų. Vyksta reguliarūs susitikimai, kad drauge švęstume gyvenimą ir keliautume link Viešpaties, stiprindami draugystės ryšius, dalindamiesi sunkumais ir viltimis, nes pasidalytas džiaugsmas didėja, o pasidalyta našta lengvėja. Bendruomenės nariai meldžiasi, svečiuojasi vieni pas kitus, o kartkartėmis rengia rekolekcijas, piligrimines keliones, stovyklas. Viena bendruomenė dažniausiai vienija apie trisdešimt žmonių. Dauguma bendruomenių susitinka prie parapijų ar bažnyčių ir turi kapelionus. Vilniuje yra net keturios grupelės.

Jei aktualu, teiraukitės:

  • Rasa: 8-618-55652, rasa.kubertaviciene@gmail.com  

Konkretesnė informacija: http://ts.lcn.lt